Nieruchomości

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną we wszystkich sprawach dotyczących nieruchomości. Pomożemy Państwu w uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości, w zniesieniu współwłasności, zasiedzeniu nieruchomości, poprzez sporządzanie umów najmu czy dzierżawy i ustanowienia służebności. Usługi obejmują także prowadzenie spraw w zakresie sporów sąsiedzkich, odzyskania utraconych nieruchomości czy też naruszenie własności.

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w sprawach dotyczących nieruchomości, a w szczególności:

 • prostowanie stanów prawnych nieruchomości;
 • sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości przez zakupem;
 • pomoc przy sporządzaniu umów kupna/ sprzedaży/ umów przedwstępnych;
 • dochodzenie roszczeń za wady nieruchomości, odszkodowania za nienależyte wykonanie umów budowy, przebudowy i remontu;
 • odszkodowania za spadek wartości nieruchomości i koszty wygłuszenia budynków w związku z wprowadzenie obszaru ograniczonego użytkowania na skutek rozwoju lotnisk;
 • zniesienie współwłasności;
 • naruszenie prawa własności nieruchomości/immisje;
 • przywrócenie posiadania nieruchomości;
 • odzyskiwanie utraconych nieruchomości;
 • zasiedzenie;
 • służebność, użytkowanie, hipoteka;
 • rozgraniczenie nieruchomości;
 • sporządzanie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych;
 • postępowanie przez sądem wieczystoksięgowym;
 • prawo spółdzielcze i lokalowe.