Zakres usług

Pomoc prawna Kancelarii dedykowana jest kompleksowej obsłudze zarówno Klientów indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych. Usługi prawne świadczone są we wszystkich dziedzinach prawa, w zależności od potrzeb Klientów. Obszar działalności koncentruje się w szczególności na następujących dziedzinach:

Odszkodowania

Pomoc w zakresie odszkodowań obejmuje reprezentowanie Klientów w dochodzeniu roszczeń za szkody poniesione na skutek doznanych obrażeń ciała oraz odczuwanego podczas leczenia lub na skutek śmierci osoby bliskiej cierpienia. Usługi obejmują także dochodzenie środków finansowych za poniesione szeroko pojęte straty majątkowe m.in. koszty leczenia, naprawę pojazdu, utratę wartości nieruchomości, czy też nienależyte wykonanie umowy.


Odszkodowania...

Nieruchomości

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną we wszystkich sprawach dotyczących nieruchomości. Pomożemy Państwu w uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości, w zniesieniu współwłasności, zasiedzeniu nieruchomości, poprzez sporządzanie umów najmu czy dzierżawy i ustanowienia służebności. Usługi obejmują także prowadzenie spraw w zakresie sporów sąsiedzkich, odzyskania utraconych nieruchomości czy też naruszenie własności.


Nieruchomości...

Prawo cywilne, spadkowe i prawo pracy

Kancelaria świadczy pomoc prawną we wszystkich aspektach prawa cywilnego, spadkowego i prawa pracy. Usługi w tym zakresie obejmują reprezentowanie Klientów na etapie postępowania przedsądowego, podczas negocjacji oraz przed sądem. Pomagamy również przy sporządzaniu umów oraz wszelkiego rodzaju pism. Usługi Kancelarii obejmują w szczególności pomoc w rozwiązywaniu sporów powstałych na tle zawartych umów lub zdarzeń losowych, a także spadkobrania. Oferta skierowana jest zarówno do pracodawców jak i pracowników.


Prawo Cywilne...


Prawo rodzinne

Prawo rodzinne jest bez wątpienia dziedziną najbardziej nacechowaną emocjonalnie i przez to bardzo delikatną. Kancelaria przeprowadzi Państwa przez ten trudny proces, bez względu na to, z jakim zetknęli się problemem. Kancelaria gwarantuje pełną dyskrecję w kontaktach z Klientami, w celu zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa i komfortu Klientów. Pomożemy Państwu w prowadzeniu spraw o rozwód, separację, alimenty czy też podział majątku.


Prawo rodzinne...Obsługa firm

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów, w tym jednoosobowych działalności gospodarczych, stowarzyszeń i fundacji. Pomożemy Państwu w utworzeniu i likwidacji działalności gospodarczej, sporządzeniu umów, dochodzeniu roszczeń finansowych, a także odszkodowań na niewłaściwe wykonanie umowy przez kontrahenta. Wesprzemy także w bieżącej obsłudze prawnej.


Obsługa firm...

Prawo administracyjne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w postępowaniu przed organami i urzędami administracji, a także przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Kancelaria wesprze Państwa w sporządzeniu pism, wniosków, środków zaskarżenia na decyzje organów administracyjnych, jak również skarg do sądów administracyjnych i w postępowaniu przed tymi sądami.