O Kancelarii

Radca Prawny Monika Łaszkiewicz Radca Prawny Monika Łaszkiewicz-Gruszka jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego. Wydział Prawa i Administracji ukończyła z wynikiem bardzo dobrym. W latach 2004/2005 w związku z otrzymaniem stypendium naukowego studiowała na Uniwersytecie Nijmegen w Holandii. Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Europeistyka. Po ukończeniu studiów rozpoczęła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi, którą zakończyła uzyskaniem pozytywnego wyniku z egzaminu adwokackiego i wpisem na listę adwokatów.

Radca Prawny Monika Łaszkiewicz posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, wzbogacone pracą w międzynarodowych Kancelariach Prawnych. Włada biegle językiem angielskim. Zainteresowania prawne koncentrują się w szczególności w obszarach prawa cywilnego oraz spadkowego, a także prawa nieruchomości i odszkodowań.

Kancelaria Radcy Prawnego Moniki Łaszkiewicz-Gruszka jest prężnie rozwijającą się firmą prawniczą. Priorytetem Kancelarii jest poszukiwanie skutecznych rozwiązań i wypracowanie najbardziej korzystnego dla Klientów rezultatu sprawy. Szczególną wagę przywiązujemy do stałego kontaktu z Klientami w celu zagwarantowania sprawnego działania oraz zapewnienia pełnej informacji o przebiegu realizacji zlecenia.

W celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług Kancelaria współpracuje z prawnikami z całego kraju, jak również z kancelariami księgowo-podatkowymi, notariuszami i komornikami.

Kancelaria stale współpracuje z Kancelarią Adwokacką adw. Piotra Nowakowskiego

Pomoc prawna świadczona jest w formie ustnej konsultacji, sporządzenia pism, w tym pozwów, wniosków oraz środków odwoławczych, a także poprzez reprezentowanie Klientów w postępowaniu sądowym oraz przed organami administracyjnymi.